97422562 / 40142562 jysk@maskinskovning.dk

Flisning

Jysk Maskinskovning hugger også flis, evt. i forbindelse med skovning, men også som en isoleret opgave.

Maskinen er en Mengele med en brugshugger. Den spytter 80-85 rummeter flis ud i timen under gode forhold og kan tage træer op til 43 centimeter i diameter.

Flishuggeren er især velegnet til løvtræ og oprydning i hugstaffald. Dét at den er frontmadet gør desuden maskinen behændig i tætte skovarealer.